Pomáháme lesům na Křivoklátsku

Jak pracujeme

O nás

Jsme skupina dobrovolníků, kteří ve svém volném čase pomáhají lesům na Křivoklátsku zpět na cestě ke zdraví a prosperitě.

Jako skupina nadšenců, kterým není lhostejný aktuální i budoucí stav našich lesů, jsme začali se svými činnostmi v roce 2019 a nepřetržitě od té doby fungujeme v počtu cca 20-30 členů.

Několikrát do roka pracujeme v lesích a pečujeme o ně v různých aktivitách v úzké spolupráci s lesníkem v daném regionu, se kterým po pečlivém uvážení vybíráme typ a rozsah práce, termín, místo a další. Veškerá činnost je lesníkem po odborně technické stránce dozorována, nicméně zároveň jde o otevřený vztah, který má za cíl budovat kontinuální a upřímný zájem všech zainteresovaných o les.

Lesomilci 2023

Jak pracujeme

Všechny aktivity si samofinancujeme – kupujeme si potřebné nářadí a náčiní (sekeromotyky, krumpáče, lopaty, rukavice apod.), zajišťujeme si nákup potřebného materiálu (např. dřevěných latí a oplocenkových dílů). Ve vlastní režii řešíme i půjčování potřebné techniky (např. křovinořezy) a stejně tak i kompletní catering a další výdaje spojené s pracovním dnem v lese (např. natáčení videí).

Struktura skupiny je bazálně tvořena dospělými, často se totiž jedná o práce les čistící a vyžadující potřebné fyzické nasazení.

Zároveň však pro aktivity jako je tolik obecně rozšířené a oblíbené sázení angažujeme s velkou chutí děti, aby si pěstovaly aktuálně tolik potřebný autentický vztah k lesu.

K lesu jako systému, který je mimořádně významný pro zachování rovnováhy života nás všech.

V tomto duchu probíhá jak pro děti, tak i pro dospělé menší či větší osvěta formou otevřených diskusí s lesníkem a volných přednáškových bloků během práce v lesích.

V rámci motivace doprovázíme akce i přidaným benefitem v podobě tematických dárků, které se snažíme šířit i mezi v lesích momentálně neangažovanou část veřejnosti.

Svou činností bychom velmi rádi inspirovali ostatní spoluobčany k podobným aktivitám, protože aktuální stav přírody, zejména lesů, ukazuje, že už si sám zcela nepomůže a je nejvyšší čas, jak jen nám naše vědomí sounáležitosti dovoluje (bez jakéhokoliv patosu či dramatizace), přiložit ruku k dílu.

V tomto duchu i apelujeme na zachování aktuálního právního statutu Lesnického parku Křivoklátsko s režimem CHKO.

Je potřeba lesům citlivě a s rozvahou pomoci, ne ji nechávat napospas v režimu bezzásahovosti. Bezzásahovost je totiž též volbou zásahu – ve svém důsledku mnohem vlivnější, zejména, co se týče dopadu na život dalších generací.

Kdy a co v lese

Aktivity v průběhu roku

Naše práce v lese probíhají několikrát do roka, v průměru 5x-6x.

Minimálně 4 aktivity probíhají pravidelně a opakovaně od začátku našeho fungování bez přestávky, plus přidáváme další nárazové aktivity. Každý rok se snažíme přidat tematicky nový druh práce (síje žaludů, tvorba tůněk).

Sázení se účastní nejvíce dobrovolníků, jelikož je to vhodná aktivita i pro menší děti, na ostatní akcích se angažují více dospělí a mládež.

 

Jen výjimečně na některé aktivity stačí pár dobrovolníků (např. sekání ploch v počtu 3-4 mužů). Ožinování buřiny už ale např. vyžaduje větší množství lidí, stejně tak stahování a pálení klestu, rozborka či naopak stavba oplocenky apod.

Největší počet lidí, jak již bylo zmíněno, se potkává u pravidelných sázecích akcí.

Přehled aktivit a jejich časový rámec

$

V předjaří

Se věnujeme stahování větví a pálení klestu. Pokud plánujeme nové sázení, stavíme oplocenky.

$

Na jaře

Probíhá masivnější aktivita dospělých & dětí – sázíme jehličnany i listnáče.

$

Před létem

Se věnujeme dalšímu čištění lese, opět se např. stahuje klest.

$

V létě a těsně po létě

Dvakrát v sezoně se věnujeme ožinování buřiny kolem vysazených sazenic na daných lokalitách. Dále sekání potřebných ploch křovinořezem. Navíc, v případě potřeb, probíhá rozborka polorozpadlých/starých oplocenek (opomíjená, ale potřebná činnost).

$

Na podzim

Se věnujeme opět sázení.

$

V pokročilé části podzimu

Před nástupem zimy jsme vyzkoušeli i síji žaludů a pracujeme i na nových projektech jako je např. tvorba tůněk v lese.

Galerie

Foto & video z již proběhlých akcí

Ošlapáváni mladých stromků v oplocence –  říjen 2023

Sázení jedle bělokoré – duben 2023

Sběr žaludů – řijen 2022

Pálení klestu – březen 2022

Tvorba tůněk – říjen 2021

Sekání křovinořezy – léto 2021

Síje žaludů – listopad 2020

Sázení – listopad 2020

Sběr žaludů – září 2020

Rozborka oplocenky – červen 2020

Stahování klestu – duben 2020

Stavba oplocenky – listopad 2019 a pálení klestu březen 2020

Sázení – říjen 2019

Kontakt

Lesomilci®

Skupina dobrovolníků

YouTube kanál

Videa na našem YouTube kanále.

Zonerama galerie

Fotky z proběhlých akcí na Zonerama.

Kontaktní formulář

14 + 1 =